Jdi na obsah Jdi na menu
 


Klávesové zkratky TotalCommanderu 7.04

25. 1. 2009
Kombinace kláves nebo klávesaAkce
F1Zobrazení nápovědy
F2Znovunačtení zdrojového (aktivního) panelu
F3Zobrazení souboru(ů)
F4Úprava (editace) souboru(ů)
F5Kopírování
F6Přejmenování nebo přesunutí souboru(ů)
F7Vytvoření složky
F8 nebo DelOdstranění (se Shift okamžitě – bez přesunutí do koše)
F9Aktivace nabídky nad zdrojovým panelem (levý nebo pravý)
F10Aktivace levé nabídky nebo její deaktivace
Alt+F1Změna disku (levý panel)
Alt+F2Změna disku (pravý panel)
Alt+F3Zobrazení souboru(ů) – použít alternativní (externí nebo vnitřní) prohlížeč
Alt+Shift+F3Spuštění Listeru a načtení souboru do vnitřního prohlížeče (bez doplňků nebo multimédií)
Alt+F4Konec – ukončení programu Total Commander
Alt+F5Zkomprimování vybraných souborů
Alt+Shift+F5Přesunutí do archivu
Alt+F6Extrahování vybraných souborů (nefunkční ve Windows 95!) nebo použijte Alt+F9
Alt+F7Vyhledávání
Alt+F8Otevření výpisu historie příkazového řádku
Alt+F9Extrahování vybraných souborů
Alt+Shift+F9Testování archivů
Alt+F10Otevření dialogového okna s aktuálním stromem složek
Shift+F1Zobrazení nabídky Vlastních sloupců
Shift+F2Porovnání složek
Shift+F3Zobrazení obsahu souboru pod kurzorem, pokud je jich vybráno několik
Shift+F4Vytvoření nového textového souboru a jeho otevření v editoru
Shift+F5Kopírování souborů (s možností přejmenování) ve stejné složce
Shift+Ctrl+F5Vytvoření zástupce vybraných souborů (pouze s novým prostředím – Windows 95/98/NT)
Shift+F6Přejmenování souborů ve stejné složce (přejmenování v řádku)
Shift+F10Zobrazení místní nabídky
Shift+EscMinimalizace programu Total Commander do ikony v hlavním panelu Windows
Alt+levá/pravá šipkaOtevření předchozí/následující složky (prochází již navštívené složky – podobně jako zpět/vpřed ve www prohlížeči)
Alt+šipka dolůOtevření Historie – seznam navštívených složek (podobně jako historie ve www prohlížeči)
Num +Výběr souborů – rozšíření výběru
Num -Zrušení výběru – zúžení výběru
Num *Obrácení výběru
Num /Obnovení výběru
Shift+Num +Jako Num +, vybere však soubory i složky, pokud Num + vybírá pouze soubory (a naopak)
Shift+Num -Vždy zruší výběr pouze souborů (Num - souborů i složek)
Shift+Num *Jako Num *, obrátí však výběr souborů i složek, pokud Num * obrací výběr pouze u souborů (a naopak)
Ctrl+Num +Vybrat vše – vybere (označí) všechny soubory
Ctrl+Num -Zrušit vše – zruší výběr (označení) všech souborů
Alt+Num +Výběr (označení) všech souborů se stejnou příponou
Alt+Num -Zrušení výběru (označení) všech souborů se stejnou příponou
Ctrl+PgUp nebo Backspace Návrat do předchozí (nadřazené) složky (cd ..) – O úroveň výš…
Ctrl+<Návrat do kořenové složky (většina evropských klávesnic)
Ctrl+\Návrat do kořenové složky (US klávesnice)
Ctrl+PgDnOtevření složky nebo archivu (také samorozbalovací archivy – ve tvaru *.exe)
Ctrl+levá/pravá šipkaOtevření složky nebo archivu a zobrazení v cílovém panelu. Pokud není kurzor na názvu složky, zobrazí se místo toho aktuální složka.
Ctrl+F1Zobrazení 'Seznam' (pouze názvy souborů)
Ctrl+Shift+F1Zobrazení 'Miniatury' (náhledy obrázků)
Ctrl+F2Zobrazení 'Podrobnosti' ("detailní" zobrazení souborů)
Ctrl+Shift+F2Zobrazení 'Komentáře' (nový komentář vytvoříte zkratkou Ctrl+Z)
Ctrl+F3Seřazení souborů/složek podle názvu
Ctrl+F4Seřazení souborů podle přípony
Ctrl+F5Seřazení souborů/složek podle data/času
Ctrl+F6Seřazení souborů/složek podle velikosti
Ctrl+F7Bez řazení (ve stejném pořadí jako v příkazu dir)
Ctrl+F8Zobrazení stromu složek
Ctrl+Shift+F8Samostatný strom – Strom složek – přepínání mezi Žádný, Jeden (pro oba panely) nebo Dva (jeden pro každý panel)
Ctrl+F9Tisk souboru pod kurzorem pomocí asociovaného programu
Ctrl+F10Zobrazení všech souborů
Ctrl+F11Zobrazení pouze programů
Ctrl+F12Zobrazení uživatelem definovaných souborů
TabPřepínání mezi levým a pravým panelem (seznamem souborů)
Shift+TabPřepínání mezi aktuálním panelem a samostatným stromem (je-li aktivovaný)
PísmenoPřesměrování do příkazového řádku
InsertVýběr (označení) souboru nebo složky
MezerníkVýběr souboru nebo složky (stejně jako Insert). Pokud mezerník použijete na složce pod kurzorem, která není vybrána, spočte se obsah této složky a velikost se zobrazí místo řetězce <DIR> (funkční pouze v režimu "Podrobnosti"). Tuto funkci můžete vypnout v 'Konfigurace' – 'Možnosti' – 'Funkce' – 'Spočítat prostor obsazený podsložkami – při výběru mezerníkem'.
EnterOtevření složky / spuštění programu / spuštění asociovaného programu / vykonání příkazu v neprázdném příkazovém řádku. Pokud máte zobrazen obsah archivu, zobrazí se okno 'Vlastnosti komprimovaného souboru'.
Shift+Enter1. Spuštění příkazového řádku / programu pod kurzorem pomocí command /c, po dokončení příkazu nezavře okno. Pracuje pouze tehdy, máte-li ve složce windows soubor NOCLOSE.PIF!
2. U zip souborů: použít alternativní volbu (dle nastavení v části Archivátory): zacházet s archivy jako se složkou <-> spustit asociovaný program (winzip nebo quinzip)
3. V seznamu naposledy navštívených složek - Historie (Alt+šipka dolů) a v Oblíbených položkách (Ctrl+D): otevře složku v nové záložce.
Alt+Shift+EnterZjištění velikostí obsahu všech složek v aktuální složce. Velikost složek se zobrazí místo řetězce <DIR> – pouze v režimu zobrazení "Podrobnosti"
Alt+EnterZobrazení 'Vlastností' složky nebo souboru
Ctrl+AVýběr (označení) všech souborů
Ctrl+BVětvení složek: Zobrazení souborů z podsložek – zobrazí obsah aktuální složky a všech podsložek v jednom seznamu
Ctrl+C(32-bit.) Kopírování souborů do schránky Windows
Ctrl+DOtevření Oblíbených položek ('uživatelem definovaných')
Ctrl+FPřipojení k FTP serveru
Ctrl+Shift+FOdpojení od FTP serveru
Ctrl+IPřechod do cílové složky
Ctrl+LVýpočet (velikosti) obsazeného prostoru (u vybraných souborů)
Ctrl+MHromadné přejmenování
Ctrl+Shift+MZměna režimu přenosu u FTP
Ctrl+NNové FTP připojení (zadání URL adresy nebo adresy hostitele)
Ctrl+PZkopírování aktuální cesty do příkazového řádku
Ctrl+QNáhled (rychlý prohlížeč) – náhled souboru v neaktivním panelu
Ctrl+RZnovunačtení zdrojové složky
Ctrl+TOtevření nové záložky a její aktivace
Ctrl+Shift+TOtevření nové záložky bez její aktivace
Ctrl+UProhození panelů se složkami
Ctrl+Shift+UProhození panelů se složkami včetně záložek
Ctrl+V(32-bit.) Vložení ze schránky Windows do aktuální složky
Ctrl+WZavření aktivní záložky
Ctrl+Shift+WZavření všech otevřených záložek
Ctrl+X(32-bit.) Vyjmutí souborů do schránky Windows
Ctrl+ZÚprava komentáře
Ctrl+šipka nahoruOtevření složky pod kurzorem v nové záložce
Ctrl+Shift+šipka nahoruOtevření složky pod kurzorem v druhém panelu (nová záložka)
Ctrl+TabPřepnutí na další záložku
Ctrl+Shift+TabPřepnutí na předchozí záložku
AltGr+písmeno(a)
nebo
Ctrl+Alt+písmeno(a)