Jdi na obsah Jdi na menu
 


NVDA - freewarový screen reader

26. 8. 2008

NonVisual Desktop Access (NVDA)

Domovská stránka projektu - http://www.nvda-project.org/

České stránky o NVDA - http://nvda.venik.org/

Klávesové zkratky převzaté z nápovědy NVDA verze 0.6

Seznam klávesových zkratek pro NVDA

Mnoho příkazových kláves využívá tzv. NVDA klávesu.
Standardně je k tomuto účelu přednastavena klávesa insert, obvykle umístěna nad klávesou delete, nebo numerický insert. Zvolí se tak, že při vypnuté numerické klávesnici stiskneme nulu.
NVDA lze nastavit tak, že místo insertu může být jako klávesa NVDA použit capslock.


Obecné příkazy


NVDA+n: NVDA nabídka
Zobrazí nabídku, ve které najdete položky pro nastavení,  nápovědu a další funkce programu NVDA.

NVDA+t: Titulek
Přečte titulek aktuálního aplikačního okna, nebo okna v popředí.

NVDA+b: přečti popředí
Přečte obsah aktuálního okna v popředí.
Užitečné např při opětovném čtení informací v dialogovém okně, když je napoprvé přeslechnete.

NVDA+q: Ukončení NVDA
zde jsou dvě možnosti nastavení.
Buď při stisku klávesy NVDA+q zazní znělka a program je ukončen, nebo se zobrazí dotaz, zda chceme NVDA ukončit. V obecném nastavení programu NVDA lze potvrzovací dialog před ukončením zapnout nebo vypnout.

NVDA+s: Režim řeči
Opakované stisknutí této kombinace přepíná režimy řeči mezi vypnuto, pípání a mluvení.
Při vypnuté řeči je NVDA zticha, pozor, mlčí i odezva klávesnice.
při pípání jsou hlášení nahrazena pípnutím, (pípá i odezva klávesnice). a režim mluvení zajišťuje normální hlasovou odezvu

NVDA+F12: Datum a čas
Oznámý aktuální čas.
Držíte-li klávesu NVDA a dvakrát v rychlém sledu za sebou stisknete f12, NVDA ohlásí dnešní datum.


Zkratkové klávesy využívající horní písmennou řadu kláves.


NVDA++: Klávesová nápověda
Tento příkaz zapíná režim klávesové nápovědy.
V tomto režimu NVDA oznámí název jakékoli stisknuté klávesy.
V případě stisku kombinace kláves, která představuje jakýkoli příkaz programu NVDA budou postupně přečteny názvi jednotlivých kláves a potom NVDA oznámí, o jaký příkaz se jedná.
Pro vypnutí klávesové nápovědy použijte opět kombinaci kláves NVDA++

NVDA+ě: odezva psaných znaků
Opakovaným stisknutím zapíná a vypíná hlášení psaných znaků.

NVDA+š: odezva psaných slov
Zapíná a vypíná hlášení psaných slov.

NVDA+č: odezva příkazových kláves
Zapíná a vypíná hlášení kláves, které nevkládají znaky.

NVDA+ř: ohlašování dynamicky měněného obsahu
Zapíná a vypíná hlášení dynamických změn obsahu, například v oknech příkazového řádku.

NVDA+ž: Zapíná a vypíná možnost, kdy se čtecí kurzor pohybuje
spolu s textovým kurzorem.

NVDA+ý: změna fokusu změní prohlížený objekt
Zapíná a vypíná změnu prohlíženého objektu při změně fokusu.


Ostatní zkratkové klávesy z jiných písmenných řad


NVDA+p: úroveň interpunkce
Zapíná a vypíná hlášení interpunkce. je-li zapnuto, NVDA oznamuje názvy interpunkčních znamének, je-li vypnuto, je zacházení s interpunkcí ponecháno na hlasovém výstupu

NVDA+End: přečti stavový řádek
Přečte stavový řádek aktuální aplikace, jenž se stane prohlíženým objektem

NVDA+f: přečti formátování
přečte vlastnosti formátování na aktuální pozici v dokumentu

NVDA+m: sledování myši
Zapíná a vypíná ohlašování objektů pod kurzorem myši.

NVDA+u: pípání při změně indikátoru průběhu
Zapíná a vypíná režim pípání při změně indikátoru průběhu.

NVDA+Shift+b: stav baterie
Oznámí stav baterie a zbývající čas provozu, je-li odpojeno napájení ze sítě.

NVDA+Tab: přečti fokus
Ohlásí objekt s fokusem.

Control+NVDA+f1: přečti název aplikace
Přečte a vyhláskuje název souboru právě spuštěné aplikace a zároveň přečte název aktivního aplikačního modulu NVDA.

NVDA+f2: propustit následující klávesu
Další stisknutá klávesa nebude interpretována programem NVDA, ale bude předána ke zpracování ve Windows.
Vysvětlující příklad této funkce.
Představte si, že budete potřebovat použít nějaký klávesový příkaz v jiném programu, ale NVDA v tom bude bránit, protože je to i jeho klávesový příkaz.
Tato klávesová zkratka slouží právě k tomu, abychom mohli klávesový příkaz použít v jiném programu a nevadilo v tom NVDA.


Zkratkové klávesy vyvolávající nastavovací funkce NVDA

Control+NVDA+d: nastavení čtení formátování textu
Control+NVDA+g: obecné nastavení
Control+NVDA+k: nastavení klávesnice
Control+NVDA+o: prezentace objektů
Control+NVDA+z: NVDA python konzole (užitečné zejména pro vývojáře)
Control+NVDA+r: načtení uloženého nastavení NVDA
Control+NVDA+c: uložení nastavení NVDA
Control+NVDA+v: nastavení hlasu
Control+NVDA+b: virtuální prohlížeč
Control+NVDA+m: nastavení myši


Zkratkové klávesy ovládající hlasové možnosti


Control+NVDA+Levá šipka: předchozí hlasový parametr
"Přesune se na parametr a oznámí předchozí parametr v kruhu nastavení hlasového výstupu.
 
Control+NVDA+Pravá šipka: další hlasový parametr
"Přesune se na příslušný parametr a oznámí následující parametr v kruhu nastavení hlasového výstupu"

Control+NVDA+Horní šipka: zvýšit hodnotu hlasového parametru
Zvyšuje hodnotu aktuálně zvoleného parametru v kruhu nastavení hlasového výstupu.

Control+NVDA+Dolní šipka: snížit hodnotu hlasového parametru
Snižuje hodnotu aktuálně zvoleného parametru v kruhu nastavení hlasového výstupu.


Objektová navigace


Při použití zkratek je nutno vypnout numerický blok, protože jeho klávesy budou používány ke zvolení funkcí.


NVDA+numerická5: Aktuální prohlížený objekt
ohlásí aktuální prohlížený objekt. Stiskne-li se 3krát rychle za sebou, zkopíruje jméno a hodnotu objektu do schránky.

Shift+NVDA+numerická5: poloha právě prohlíženého objektu
Ohlásí velikost a pozici prohlíženého objektu

Control+Shift+NVDA+numerická5: kde jsem
přečte hierarchii nadřazených objektů právě prohlíženého objektu.

NVDA+numerickéMínus: prohlížený objekt na fokus
Prohlíženým objektem se stane objekt s fokusem

NVDA+numerická8: nadřazený objekt
Přejde o úroveň výše na nadřazený objekt právě prohlíženého objektu.

NVDA+numerická2: podřazený objekt
Přejde na první podřazený objekt o úroveň níž vzhledem k prohlíženému objektu.

NVDA+numerická4: předchozí objekt
Přejde na předchozí objekt ve stejné úrovni.

Shift+NVDA+numerická4: předchozí objekt v návaznosti
přesune prohlížený objekt na předchozí objekt v návaznosti (nemusí být na stejné úrovni)

NVDA+numerická6: následující objekt
Přejde na další objekt ve stejné úrovni.

Shift+NVDA+numerická6: následující objekt v návaznosti
přesune prohlížený objekt na další objekt v návaznosti (nemusí být na stejné úrovni)

NVDA+numerickýEnter: předvolená akce
Provede výchozí akci na prohlíženém objektu (například , pokud se jedná o tlačítko) tak ho stiskne.

NVDA+numerickéLomeno: myš na prohlížený objekt
Přesune kurzor myši na prohlížený objekt.
 
NVDA+numerickáHvězdička: prohlížený objekt na myš
Prohlíženým objektem se stane objekt pod kurzorem myši.

numerickéLomeno: levý klik
Klikne levým tlačítkem myši.

numerickáHvězdička: pravý klik
Klikne pravým tlačítkem myši.


Zkratkové klávesy při pohybu v textu.
Zde je také nutno mít numerický blok vypnut.
V otevřeném textovém souboru pak platí následující zkratkové klávesy.


NVDA+Dolní šipka: plynulé čtení
V editačních polích a dokumentech přečte text od polohy textového kurzoru do konce, při čemž se textový kurzor plynule posouvá po řádcích.

Shift+NVDA+Horní šipka: přečti aktuální výběr
V editačních polích a dokumentech přečte označený text. Jestliže není označeno nic, NVDA to oznámí.

NVDA+Horní šipka: přečti aktuální řádek
V editačních polích a dokumentech přečte aktuální řádek.

NVDA+numerickéPlus: plynulé čtení prohlíženého objektu
přečte hierarchii objektů od právě prohlíženého objektu.

numerickéMínus: čtecí kurzor na textový kurzor
Přesune čtecí kurzor na pozici textového kurzoru v rámci prohlíženého objektu.

Control+Mínus: textový kurzor na čtecí kurzor
Přesune textový kurzor na pozici čtecího kurzoru v rámci prohlíženého objektu.

numerickéPlus: plynulé čtení čtecím kurzorem
Přečte text od pozice čtecího kurzoru do konce, přičemž se čtecí kurzor plynule posouvá po řádcích.


Čtení čtecím kurzorem


numerická1: předchozí znak
Přesune čtecí kurzor na předchozí znak právě prohlíženého objektu.

Shift+numerická1: začátek řádku
Přesune čtecí kurzor na začátek aktuálního řádku v rámci prohlíženého objektu.

numerická2: aktuální znak
Přečte znak, na němž se v rámci prohlíženého objektu nachází čtecí kurzor.

numerická3: další znak
Přesune čtecí kurzor na následující znak právě prohlíženého objektu.

Shift+numerická3: konec řádku
Přesune čtecí kurzor na konec aktuálního řádku v rámci prohlíženého objektu.

numerická4: předchozí slovo
Přesune čtecí kurzor na předchozí slovo právě prohlíženého objektu.

numerická5: aktuální slovo
Přečte slovo, na němž se v rámci prohlíženého objektu nachází čtecí kurzor.

numerická6: další slovo
Přesune čtecí kurzor na následující slovo právě prohlíženého objektu.

numerická7: předchozí řádek
Přesune čtecí kurzor na předchozí řádek právě prohlíženého objektu.

Shift+numerická7: horní řádek
Přesune čtecí kurzor na horní řádek právě prohlíženého objektu.
 
numerická8: aktuální řádek
Přečte aktuální řádek, na němž se v rámci prohlíženého objektu nachází čtecí kurzor.

numerická9: další řádek
Přesune čtecí kurzor na následující řádek právě prohlíženého objektu.

Shift+numerická9: spodní řádek
Přesune čtecí kurzor na spodní řádek právě prohlíženého objektu.


Příkazy pro virtuální prohlížeč

některé z nich fungují jen v gecko 1.9 aplikacích jako je např. Firefox 3.0,
nejsou funkčnív prohlížečích Internet explorer, či firefox 2 .


NVDA+Mezera: Režim propouštění přes virtuální prohlížeč
Zapíná a vypíná režim propouštění virtuálního prohlížeče. Při jeho aktivaci nebudou stisknuté klávesy považovány za příkazy pro virtuální prohlížeč, ale budou předány dále k internetovému prohlížeči"který si je sám zpracuje.

control+NVDA+f: hledat
Vyhledávání zadaného textu od aktuální pozice kurzoru
pozor! V prohlížečích firefox 2 a internet explorer není funkční. Zde platí příkaz control+f

NVDA+f3: najít další
Najde další výskyt textu, který byl před tím zadán při vyvolání příkazu hledat.

NVDA+f7:seznam odkazů
Zobrazí dialog se seznamem všech odkazů na stránce.
Jednotlivé odkazy procházíme šipkami Tabulátorem se pak dostaneme na tlačítka na aktivaci nebo přesunutí se na vybraný odkaz.
Pro zavření dialogu použijte klávesu esc, nebo alt+f4.
pozor! Nefunguje v prohlížečích firefox 2 a internet explorer

NVDA+f5: obnovit
Pokusí se znovu načíst aktuální stránku do virtuálního prohlížeče
pozor! Nefunguje v prohlížečích firefox 2 a internet explorer


Příkazy rychlé navigace pro virtuální prohlížeč
Pro navigaci v opačném směru použijte navigační klávesu spolu s klávesou shift.


h: nadpis
klávesy + až ž čili 1 až 6:nadpis v příslušné úrovni.
l: seznam
i: položka seznamu
k: odkaz
t: tabulka
f: prvek formuláře
e: editační pole
b: tlačítko
r: přepínač
c: rozbalovací políčko
x: zaškrtávací políčko
m: rámec
s: oddělovač
g: grafika
q: citace