Jdi na obsah Jdi na menu
 


Supernova - nejdůležitější příkazy

26. 8. 2008

Supernova 8

Ctrl+mezerník – vstup do panelu Supernovy (může být různý - tři druhy, ale pouze tuším vizuálně jiný)

Supernova při startu vypíná numeriku, protože ji takto využívá.

Nápověda klávesnice:

CapsLock ( tedy klávesa Dolphin) a pomlčka (vlevo od pravého Shiftu) – přepínač, tedy druhým soutiskem se vypne.

Při stisku kláves se ozve:

Numerická klávesnice v režimu Off

Num 7 neboli Home funkce Kde jsem

Například přečte titulek okna

V dialogových oknech přečte typ objektu a popisek objektu, na kterém stojíme

Num 8 neboli šipka nahoru – čte typ a souřadnice kurzoru,

tři režimy

1.    v procentech,

2.    v pixelech – osa x – vodorovná, osa y – svislá,

3.    typ kurzoru a například v dokumentu pozice odleva

Num 9 neboli PageUp – zopakuje přečtení okna, nerozuměl jsem

Num 4 neboli šipka vlevo – znak opakovaně – tři stavy:

1.    přečte znak - n

2.    přečte jméno znaku – Norbert

3.    formát znaku, tj. použitý font, vlastnost (obyčejné, tučné …), velikost fontu, barva fontu

Num 5 neboli Center - přečte slovo na kterém stojíme, tři stavy:

1.    přečte slovo obyčejně

2.    vyhláskuje slovo es - el – o – vé – o

3.    spřečte slovo „slovo“ takto: Svatopluk – Ludvík – Oto – Václav – Oto

Num 6 neboli šipka doprava – řádek opakovaně čtení, dva režimy:

1.    normálně celý řádek před i za kurzorem

2.    místo okraje říká prostor, čte velká, interpunkci a říká mezery, za textem prázdné místo čte jako prostor

Num 1 neboli End – přečte výběr (blok) textu – opakovaně, tj. tři stavy:

1.    čte normálně

2.    vyhláskuje text

3.    vyhláskuje jmény – Josef – Marie – dlouhé é – Norbert – Ypsilon

Num 2 neboli šipka dolů - přečte stavový řádek aplikace – ve Wordu2007 tvrdí, že není stavový řádek - je

Num 3 neboli PageDown - souřadnice v tabulce – následuje pro vyzkoušení tabulka o čtyřech sloupcích a třech řádcích – měl by zahlásit

Jméno

Přijmení

Adresa

Telefon

Josef 

Novák

Malostranské nám. 14, Praha 1

228 154 091

Marcela

Nováková

Strašnická 58, Praha 1

749 515 914

Num 0 neboli Del – přečtení aktuální položky – obsah textového pole, stav položky, vybraná položka v seznamu apod. nikoli popisek objektu

Num čárka neboli Insert – aktuální objekt, nejen aktuální položku seznamu, ale celý seznam, stav, ale i popisek

Dále je používána zkratka DK - Dolphin Key - znamená klíčovou klávesu, většinou - defaultně CapsLock, lze případně nastavit i Insert ...

DK a Num 4 přečte větu opakovaně.

DK a Num 5 přečte opakovaně slovo

DK a Num 6 přečte opakovaně řádek

DK a Num 1 řádek tabulky po kurzor opakovaně

DK a Num 2 řádek tabulky od kurzoru dál, tedy buňku napravo

DK a Num 3 sloupec tabulky po kurzor, tedy všechny buňky nad aktuální buňkou kromě aktuální buňky

DK a Num 0 řádek tabulky

DK a Num čárka přečte od sloupec tabulky od kurzoru dál, kromě aktuální buňky

Levý Ctrl a Num Enter – zvětši nebo zmenši

Levý Ctrl a Num 0 neboli Insert – zapnout nebo vypnout správce barev, tj. přepínání mezi normálními a inverzními barvami

Klávesové zkratky z alfanumerické části

Čísla znamenají stisk klávesy v horní řadě bez Shiftu, tedy jako na anglické klávesnici

Levý Ctrl+ 2 neboli ě

Zapnout nebo vypnout virtuální kurzor oblasti – oblast jsem se ještě nesnažil definovat

Levý Ctrl+4 neboli č

Zapnout nebo vypnout automatický virtuální kurzor, nezapne se například ve Wordu, ale v Internet Exploreru ano

Levý Ctrl+5 neboli ř

Zapnout – vypnout monitorované oblasti

Levý Ctrl+6 neboli ž

Potlačení koktání, například při stahování nějakého souboru čte koktavě procenta stažení

Levý Ctrl+7 neboli ý

Pustit dál – propustka klávesové zkratky do aplikace – použití při konfliktu klávesových zkratek

Levý Ctrl+8 neboli á

Ovládací klávesy vypnuty – zapnuty

Levý Ctrl+9 neboli í

Detekce sloupců, možná na webu, kdy čte první řádek levého sloupce a za něj hned první řádek pravého sloupce

Levý Ctrl+0 neboli é

Hlas zapnut – Hlas vypnut


Ctrl+mezerník - Vyvolání ovládacího panelu

Konfigurace – Nastavení Windows

Automaticky nakonfiguruje – nastaví Windows tak, aby se v nich Supernově dobře četlo a zobrazovalo – nejlépe nechte vše zaškrtnuto

Výběr syntetizéru

Menu Konfigurace – Syntetizér

V dialogovém okně stisknout tlačítko Vybrat syntetizér

Objeví se další dialogové okno se seznamem – je možné, že se zobrazí někde jinde na obrazovce, ale kurzor v něm je.

Pro české hlasy zvolte SAPI 4 (Hlas, WintalkerVoice, SpeechTech) nebo SAPI 5 (Wintalker Voice, Zuzana RealSpeak, Eliška Infovox).

Potvrzením se vrátíte do dialogového okna Nastavení syntetizéru – konkrétní hlas si vyberete stiskem tlačítka Vlastnosti – objeví se další dialogové okno, v kterém jsou v seznamu všechny hlasy, které lze zvolit například pro SAPI 5

(Jakub, Markéta, Mirek) – výběr potvrdíte

Konfigurace – Klávesnice

Je možné především zvolit typ klávesnice – pro stolní počítač Desktop, Laptop neboli pro notebook. BigKeys LX je nějaká speciální klávesnice s velkými klávesami od Dolphinů.

V rozbalovacím seznamu Jazyk nemusí být nastavena čeština – stačí výchozí jazyk systému – pro češtinu tam jsou dvě kódové stránky 895 a 852.

Důležitá je i volba Rozložení – rozbalovací seznam – je možné Supernovu přizpůsobit těm klávesovým zkratkám, které znáte z jiných screen leaderů tak, abyste neměli s přechodem na Supernovu problémy – jsou tam verze 4 – rozumí se staré klávesové zkratky Supernovy verze 4, JFW desktop znamená klávesové zkratky JAWSu při rozložení pro stolní počítač, Magic nebo ZoomText.

Samotné klávesové zkratky – jejich nastavení, změna jejich nastavení se dá provést v menu Konfigurace – Ovládací klávesy

Obsahuje rozbalovací seznam s kategorií klávesových zkratek – Skupina funkcí ovládacích kláves, například

Řeč,

Akce,

Virtuální kurzor,

Vizuální,

Braillský řádek,

Řádkové prohlížení,

Úprava zvětšené oblasti,

Čtení,

Vstup textu,

Uživatelské akce aplikací – defaultně jsou neobsazeny.

Globální uživatelské akce – defaultně jsou neobsazeny.

Uživatelské akce virtuálního kurzoru,

Simulace stisku klávesy,

Seznamy

Uživatelské seznamy - defaultně jsou neobsazeny

Po volbě kategorie se změní seznam Funkce – jde o seznam jednotlivých funkcí – klávesových zkratek dané kategorie

Další pole po tabulátoru je Přiřazené klávesy – jde o informativní pole a měla by tam být jen jedna klávesová kombinace – je zbytečné, aby jedna funkce měla více klávesových kombinací při aktuálním nastavení klávesnice.

Dalšími ovládacími prvky tohoto dialogového okna Nastavení ovládacích kláves klávesnice – v titulku je i typ použité klávesnice – jsou tlačítka, kterými lze:

Přidat klávesu – u funkcí, které zatím žádnou nemají

Nahradit klávesu – v případě, že je klávesa v konfliktu

Odstranit klávesu neboli klávesovou zkratku

Dále Přidat klávesovou zkratku braillského řádku

Obnovit výchozí nastavení kláves – pokud došlo ke změně, jinak bude neaktivní

Obnovit výchozí nastavení braillských tlačítek

Poslední volbou tohoto dialogového okna je volba Dolphin klávesy – defaultně to je klávesa CapsLock. Může jím být i obrácená čárka, Scroll Lock (klávesa v trojici nepoužívaných kláves nad Home), Numerická nula nebo Insert.

V některých rozloženích kláves například pro ZoomText jsou některé funkce obsazenější než u defaultního rozložení pro Supernovu.

Pokud se na webu nebo v otevřené mailové zprávě nespustí automatický virtuální kurzor, kterým čteme, zapnete ho – skontrolujete tak, že půjdete v ovládacím panelu Supernovy do menu Soubor – Volby situace – rozbalit doprava a tam je například zaškrtnutí Automatický virtuální kurzor a další například Detekce sloupců. Pro nevidomého je lepší, když jsou všechny volby zaškrtnuty, slabozraký ocení třeba, když volba Virutálního kurzoru není zapnuta, to znamená, že si spuštění virutálního čtecího kuzoru v dokumentu typu webová stránka, mail, který chce plynule přečíst, sám zapne plusem z vypnuté numeriky.

Při spuštění Wordu se automatický virutální kurozor nezapíná, protože se předpokladá jako prioritní práce editace textu, nikoli čtení, respektive nikoli čtení virutálním kurzorem, samozřejmě po řádcích lze začít číst, ale to je na rozdíl od virutálního čtení čtení systémovým kurzorem, který v čteném mailu nebo na webu schází – neexsistuje.

Docela důležité jsou i poznámky k aplikaci, které najdete v menu Detekce.

Některé jsou však v angličtině.

Obsahují některá vylepšení, klávesové zkratky, které jsou pro danou aktuální aplikaci v detekčních souborech – doozvučovacích dodělány.

Supernova si pamatuje poslední svoje nastavení.

Defaultní nastavení lze nastavit v Obnovit výchozí nastavení. Zeptá se.

Nevrátí však změnu v typu rozložení klávesnice neboli zvolených klávesových zkratkách jako ZoomText, jako JFW pro Desktop a podobně. Toho se bát nemusíte.

Co všechno se má číst se nastavuje v menu Hlas – Odezva klávesnice – v dialogovém okně je buď zaškrtnuta volba Automatická volba, po odškrtnutí se zpřístupní další zaškrtávací políčka, která můžete upravit podle toho, co chcete, aby Supernova četla.

Menu Hlas – Výřečnost – rozbalování do podmenu doprava – nastavíte si úroveň výřečnosti – kolik toho má mluvit,

Menu – Hlas – Styl čtení – rozbalovací doprava – volbou položky se dostanete do stejného dialogového okna Styly čtení, ale vždy na kartu, která odpovídá volbě, kterou jste zvolili – zde můžete upravovat jednotlivé věci – zda má být čtena interpunkce, jak a tak podobně.

Hlas – Odezva při psaní

Jde o to, zda chcete, aby Vám Supernova říkala,

co píšete po písmenkách – volba znaky

ne po písmenkách, ale až za mezerou, aby přečetla slovo, tedy po slovech – volba slova

aby takto četla jak po znacích tak říkala za mezerou za slovem i celé napsané slovo – volba znaky a slova

aby nečetla vůbec, když píšete – žádná

Zaškrtávací políčko, zda chcete, aby oznámila při entru nový řádek.

Menu Hlas – nastavení dokumentu – doprava – zvláště pro Internet Explorer je dobré si projít volby, které chcete, aby Supernova uměla číst.

U Dokumentů je pouze možnost hlásit počet vybraných řádků.

Menu Hlas – Plynulé čtení po klepnutí – velmi šikovné ale jen pro slabozraké – ukáže myší na místo, odkud chce číst a klepne prostředním tlačítkem, neboli stiskne kolečko – zpravidla většina myší to už standardně umí.

Jak se mají číst jednotlivé objekty v dialogových oknech a aplikacích (neumím) se nastavuje v Schémata výřečnosti

(z nápovědy)

Zvětšovací funkce 

Funkce

Numerické klávesy

Funkční klávesy

Zvýšit zvětšení (akce)

LC Num. +

LC F11

Zvýšit vodorovné zvětšení (akce)

LC Num. /

LC LS F11

Zvýšit svislé zvětšení (akce)

LC num. hvězdička

LC LS F12

Snížit zvětšení (akce)

LC Num. -

LC F10

Snížit vodorovné zvětšení (akce)

PC Num. /

 

Snížit svislé zvětšení (akce)

PC Num. hvězdička

 

Zapnout/vypnout správce barev

LC Num. 0

PS F1

Zapnout/vypnout vyhlazování obrazu (akce)

LC Num. 8

PC F4

Zapnout/vypnout zvětšení (akce)

LC Num. Enter

PC F1

Přepínat typ zvětšené oblasti (akce)

LC Num. 7

PC F2

Přepínat orientaci zvětšené oblasti (akce)

LC Num. 1

LC F8

Zapnout/vypnout fixní oblasti (akce)

LC Num. 3

LC F5

Zapnout/vypnout režim celkového pohledu (akce)

LC \

LC \

Zapnout/vypnout zvýraznění kurzoru

LC + LS \

LC + LS \

Posun nahoru

PC + PS šipka nahoru

PC + PS šipka nahoru

Posun dolů

PC + PS šipka dolů

PC + PS šipka dolů

Posun vlevo

PC + PS šipka vlevo

PC + PS šipka vlevo

Posun vpravo

RC + RS cursor right

PC + PS šipka vpravo

Skočit k hornímu okraji obrazovky

PC Num. 8

PC Num. 8

Skočit k dolnímu okraji obrazovky

PC Num. 2

PC Num. 2

Skočit k levému okraji obrazovky

PC Num. 4

PC Num. 4

Skočit k pravému okraji obrazovky

PC Num. 6

PC Num. 6

Skočit do levého horního rohu obrazovky

PC Num. 7

PC Num. 7

Skočit do pravého horního rohu obrazovky

PC Num. 9

PC Num. 9

Skočit do levého dolního rohu obrazovky

PC Num. 1

PC Num. 1

Skočit do pravého dolního rohu obrazovky

PC Num. 3

PC Num. 3

Skočit doprostřed obrazovky

PC Num. 5

PC Num. 5

Skočit dolů

LC DK Num. 2

LC DK Num. 2

Skočit nahoru

LC DK Num. 8

LC DK Num. 8

Skočit vlevo

LC DK Num. 4

LC DK Num. 4

Skočit vpravo

LC DK Num. 6

LC DK Num. 6

Uložit pozici

PC Num. 0

PC Num. 0

Skočit na uloženou pozici

PC Num. tečka

PC Num. tečka

Plynulý posun vzhůru

PC šipka nahoru

PC šipka nahoru

Plynulý posun dolů

PC šipka dolů

PC šipka dolů

Plynulý posun vlevo

PC šipka vlevo

PC šipka vlevo

Plynulý posun vpravo

PC šipka vpravo

PC šipka vpravo

Upravit zvětšenou oblast

LC Num. 4

PC F3

Vytvořit fixní oblast

LC Num. 5

LC F7

Upravit fixní oblasti

LC Num. 6

LC F6