Jdi na obsah Jdi na menu
 


WebVisum - oči pro web

13. 10. 2008

WebVisum je doplněk pro prohlížeč Mozilla Firefox, který rozšiřuje možnosti zrakově postižených uživatelů v práci s internetovými stránkami. Doplněk je dostupný v angličtině, němčině, ruštině, italštině, slovenštině, bulharštině, holandštině, chorvatštině, rumunštině, portugalštině, španělštině a turečtině. Slovo "Visum"
překládají autoři doplňku jako "vision" neboli zrak.

Co vše tento doplněk nabízí:

- opatřování stránek poznámkami a rozšířeními.

- automatizované rozpoznávání znaků v obrázkových kódech CAPTCHA, které umožní přihlašování na webové stránky, psaní do blogů a webových fór bez nutnosti pomoci vidící osoby.

- funkce pro snadnější navigaci na stránkách.

- Mnoho doplnění stránek, která usnadní uživatelům odečítačů obrazovky práci.

- Slabozrací uživatelé jistě ocení možnost nastavení vysokého kontrastu, zvýraznění odkazů a místa zaměření kurzoru.

Je vhodné provozovat doplněk s Firefoxem verze 3 - starší verze měly s přístupností menší či větší problémy.

Abyste mohli doplněk používat, musíte si na stránkách http://www.webvisum.com zřídit účet. Bez něj nebude doplněk fungovat.
Protože se objevily pokusy o zneužití této služby, přistoupili tvůrci WebVisa ke zřizování nových účtů jen na základě pozvánek. Pozvánku ke zřízení účtu vám může poslat kdokoli, kdo již je na serveru registrován, případně ji mohu poslat také já.

# # #

Zřízení účtu.

Předpokládejme, že jste dostali pozvánku a chcete si zřídit vlastní účet. Jak budete postupovat?

Na váš mail přijde po odeslání pozvánky zpráva, která vám anglicky sděluje, že jste zváni na WebVisum a taky kdo vám tu pozvánku posílá:

----- Ukázka ---

Hello.

You are invited to WebVisum by Stanislav Plachy (standapl@gmail.com).

Please follow this link to register at WebVisum:
http://www.webvisum.com/main/register/invitation/ABCDEFGHIJKLMN

Alternatively, you can go to WebVisum.com and enter this code at the registration form: ABCDEFGHIJKLMN

Do not reply to this email. It is sent from an unattended mail box.

Thank you

----- Konec ukázky -----

Ten kód je pochopitelně vymyšlený - mohou v něm být i číslice. Zpráva vás vyzývá k aktivaci odkazu - v ukázce je to

http://www.webvisum.com/main/register/invitation/ABCDEFGHIJKLMN

- tak ten odkaz odbavte. Dostanete se na registrační stránku, kde vyplníte uživatelské jméno (username), pak plné jméno (Full Name), vaši e-mailovou adresu a nakonec heslo (Password), které ještě musíte potvrdit (Confirm Password). Pod heslem je již vyplněn kód pozvánky, pokud by tam nebyl, opište jej ze zvacího mailu. Nakonec stiskněte tlačítko "Create Account" neboli vytvořit účet. Pokud jste vše vyplnili správně, oznámí vám stránka, že jste hotoví a na vaši adresu byl poslán mail pro potvrzení, že chcete službu WebVisum skutečně používat.

Když vám mail od odesilatele WebVisum přijde, bude mít předmět "WebVisum
- confirm your account" neboli potvrďte účet. Ve zprávě bude odkaz na stránku - ten odbavte a na stránce se objeví tento text:

----- Ukázka -----

Confirmation
Thank you for confirming your account. It is now active.

(c) 2008 WebVisum. All rights reserved. See our Privacy Policy.

----- Konec ukázky -----

Ten vám sděluje, že váš účet je nyní aktivní. Nyní můžete přikročit k dalšímu kroku - instalaci rozšíření WebVisum. Rozšíření najdete na stránce

http://www.webvisum.com/en/main/download

- tam se nachází verze 07.7. Doplněk nainstalujete po odbavení odkazu "install the WebVisum extension". Po odbavení odkazu se většině z vás zobrazí upozornění, že Firefox zabránil instalaci doplňku. Na to upozornění se dostanete nejlépe virtuálním kurzorem nebo na ně můžete doskákat tabulátorem z adresního řádku či vyhledávacího pole Firefoxu. U toho upozornění je tlačítko "Povolit", které musíte odbavit. Teprve pak se objeví instalační dialog, kde odbavte tlačítko "Instalovat nyní".
Doplněk se nainstaluje. V okně Správce doplňků se objeví tlačítko "Restartovat Firefox", které musíte odbavit, aby se doplněk řádně nainstaloval. Dostanete se na ně tabulátorem.

Po restartu vás Firefox vyzve k zadání uživatelského jména a hesla.
Napište je tedy. Pod heslem je zaškrtávací políčko "Remember my details and login on startup automatically" neboli zapamatuj si mé detaily a přihlas mě automaticky při startu. Pokud chcete služby WebVisum opravdu využívat, měli byste toto políčko nechat zaškrtnuté. Po odbavení tlačítka "OK" se dialog zavře a Firefox vám oznámí "You are logged in to WebVisum" neboli že jste přihlášeni. Tuto frázi budete slýchat při každém startu Firefoxu.

# # #

Po instalaci.

V nabídce Nástroje se po instalaci objeví podnabídka WebVisum. Podíváme
se na to, co v ní je:

- Preferences - nastavení.

- Help - nápověda


- Podnabídka Page Enhancements - rozšíření stránek:

* Enabled - povoleno

* Underline Links - podtrhávat odkazy

* Highlight Labels - zvýraznit názvy

* Hide Images - skrýt obrázky

* Hide Flash Content - skrýt flashový obsah

* Highlight Focus - zvýraznit fokus neboli zaměření

* Disable Site Background Sound - zakázat zvuk na pozadí stránky

* High Contrast Profile - profil Vysoký kontrast

* Fix Dynamic Select - opravit dynamický výběr.


- Podnabídka Sound Alerts - zvuková upozornění:

* Mute All - umlčet vše

* Mute Click - umlčet klik

* Mute Errors - umlčet chyby


- Podnabídka Tools - nástroje:

* Show Unmodified Page - ukázat nezměněnou stránku. Tento příkaz
použijete tehdy, když se vám na stránce nějaký název nezdá a chcete si
prohlédnout stránku takovou, jaká opravdu je.

* Page Info - informace o stránce

* Block This Domain - blokovat tuto doménu. Tento příkaz použijte v
případě, že na doméně je nebezpečný obsah nebo je pro naše odečítače
totálně nepřístupná. Používejte ten příkaz s rozvahou.

* Disable Page Autorefresh - zákaz automatického obnovování obsahu
stránky. Vynikající věc zejména pro stránky, které se často obnovují.
Typickými příklady jsou různá webová fóra nebo třeba online
zpravodajství ze sportovních utkání.

- Logout - odhlášení.

. . .

Kontextová nabídka se rozrostla o několik položek:

- Name link (pojmenovat odkaz). Tohle vám umožní pojmenovat špatně
popsané odkazy na jakékoli stránce. Jakmile odkaz pojmenujete a příště
navštívíte stejnou stránku, přečte vám odečítač obrazovky například
místo jména obrázku správný název odkazu. Můžete taky pojmenovat
poslední odkaz, který jste odbavili (Label Last Link).

- Label Page (pojmenovat stránku). Některé weby mají všechny stránky
pojmenované stejně nebo stránky nemají vůbec žádné názvy (atribut title
v hlavičce stránky chybí). Když se na takovou zajímavou stránku
dostanete, můžete ji pojmenovat. Při její příští návštěvě už odečítač
obrazovky přečte vámi zapsané jméno.

- Solve CAPTCHA (rozpoznat kód CAPTCHA). Když je na stránce výše zmíněný
kód, odešle se obrázek k rozpoznání na server. Tvůrci se chlubí tím, že
během třiceti sekund je kód rozpoznán. Výsledek je vám oznámen a
rozpoznaný text vloží doplněk do schránky, takže jej hned můžete vložit
do příslušného editačního políčka. Sám jsem rozpoznání kódu vyzkoušel -
funguje opravdu rychle a bezchybně.

- Label Image (pojmenovat obrázek). Pokud jsou na některém serveru
odkazy reprezentovány obrázky, můžete si ty obrázky pojmenovat.
Samozřejmě můžete pojmenovat i jiné obrázky, které pojmenovány nejsou.

- Resolve Image (OCR) - WebVisum se pokusí rozpoznat text z obrázku.
Toto je případ pro obrázky, v nichž jsou nějaké texty. Na některých
webech se nemůžete orientovat právě kvůli takovýmto obrázkům - ty navíc
nemívají popisek. WebVisum se pokusí z obrázků vytáhnout text.

- Pojmenovat můžete jakýkoli objekt (Label Object).

To pojmenování odkazů, změnu názvů stránek, pojmenování obrázků a jiných
objektů jistě využijete dost často.

. . .


Poznámka: když budete vytvářet názvy odkazů, obrázků a dalších prvků
stránky, mějte na paměti, že ta jména nevytváříte jen sami pro sebe, ale
že budou sdílena celou komunitou. Takže se vyvarujte pejorativních názvů
jako "Pitomý odkaz" a podobně. Není ani vhodné na cizojazyčných
stránkách doplňovat české názvy. K pojmenování vždy přistupujte seriózně.

# # #

Klávesové zkratky.

Všechny akce je možné vyvolat pomocí klávesových zkratek, ty však mohou
kolidovat se zkratkami vašeho odečítače obrazovky. Proto byste se měli
podívat do nastavení doplňku a případné kolizní zkratky změnit.
Například uživatelé odečítače Orca v Linuxu jistě změní zkratky, které
používá Orca pro pohyb po nadpisech první až šesté úrovně. Do nastavení
se dostanete přes nabídku Nástroje, podnabídka WebVisum a hned první
příkaz v ní je Preferences - volby.

Z karty "General" přejděte šipkou vpravo na kartu "Key Bindings". Na té
kartě je vlevo rozbalovací seznam akcí doplňku a vedle něj je pole s
klávesovou zkratkou. Vpravo je tlačítko "Capture Now" neboli zachytit
teď. Jakmile tlačítko odbavíte, stiskněte klávesovou zkratku, která má
být použita pro akci vybranou v rozbalovacím seznamu. Zkratka se hned
zapíše do pole vlevo od tlačítka.

Při nastavování zkratek si dávejte pozor, abyste například nestiskli
zkratku, kterou máte nastavenou na nějakou činnost, kterou nemůžete
odvolat - například vypnutí počítače. Taky byste měli dbát na to, aby
nově stisknutá zkratka nekolidovala s některou jinou zkratkou vašeho
odečítače obrazovky nebo se zkratkou používanou Firefoxem.

Jakmile zkratky nastavíte, stiskněte tlačítko zavřít. Od této chvíle
můžete zkratky začít používat. Kdyby se vám něco nepovedlo, můžete
kdykoli jít do nastavení doplňku a zkratky vrátit do výchozí podoby - k
tomu slouží tlačítko "Defaults".

# # #

Závěr.

Rozšíření WebVisum je jedním slovem vynikající. I kdyby nenabízelo nic
víc než rozpoznání kódů CAPTCHA, bylo by výborné. Rozpoznání jsem
vyzkoušel v konfiguraci svého blogu na serveru blogspot.com. Výsledek
jsem obdržel opravdu zhruba za půl minuty, což je vzhledem k čím dál
většímu vytížení Internetu vynikající čas. Slabozrací jistě ocení funkci
Vysoký kontrast na stránce a zvýraznění fokusu a odkazů - já se svýma
očima to nějak nepoznám. WebVisum rozhodně stojí za trošku námahy
spojenou s registrací a instalací.

Stanislav Plachý
E-mail: standapl@gmail.com
XMPP/Jabber: standapl@gmail.com a standapl@jabber.cz
MSN: standapl@hotmail.com

# # #

Odkazy::

http://webvisum.com
http://www.webvisum.com/wiki/Tutorial
http://www.webvisum.com/wiki/Troubleshooting
http://www.webvisum.com/wiki/FAQ