Jdi na obsah Jdi na menu
 


Editace slovníku hlasové synthézy Eliška - ACapella

Z konference Fanda - konference zrakově postižených uživatelů počítačů

Jiří Stejskal
stejskal at braillnet.cz

Výrazy je možné upravovat ve slovníku Elišky, (v souboru Eliška22k.dic).
V Nabídce Start přejděte na Acapela group a v podmenu odentrujte Lexicon
manager.
Pro rychlé otevření je možné si vytvořit zástupce a přiřadit mu horkou
klávesu.
Implicitně lexikon otevírá slovník Eliska22k.dic.

Po otevření lexikonu stojí kurzor v editpoli Word. Zde se zapisuje výraz,
který chceme změnit.
Dále je po stisku tabelátoru tlačítko Play to Word, kde si můžeme přehrát
jak zapsaný výraz Eliška vyslovuje.
Dále přejdeme na tlačítko Copy to Pronunciation, po jehož potvrzení se nám
zapsaný výraz přenese do vedlejšího pole Pronunciation.
V tomto editpoli provedeme úpravu výrazu.
Tlačítkem Play to Pronunciation si můžeme novou podobu výrazu přehrát.
Tlačítkem Add Word to Lexicon vložíme výraz do slovníku.
Potvrdíme-li dále tlačítko Clear Word, přesuneme se opět do vkládacího pole
Word a můžeme dělat zápis dalšího výrazu.
Nakonec všechny změny uložíme stiskem Ctrl+S.
Aby změny začaly fungovat, je třeba ještě provést restart hlasového výstupu.

Změny v poli Pronunciation je možné provádět tím, že změníme důraz na určité
samohlásce, a to zapsáním, nebo naopak výmazem jedničky za samohláskou.
Např. když máme pocit, že je ve slově dán důraz tam kde by neměl být, je
možné to změnit výmazem a zapsáním jedničky u jiné samohlásky. Takto je
možné v některých případech donutit Elišku, aby četla správně souhlásky di
ti ni, v případech kdy je nesprávně čte tvrdě.

Pro zápis dlouhé samohlásky se za tuto zapisuje dvojtečka - o:
pro zvíraznění souhlásek r a l se za písmenem zapisuje rovnítko - r=
pro ď ť ň změkčení se zapisuje za písmeno apostrof - d'
sousedící samohlásky ea a ou musí být zapsány spojeně - eu a ou

Příklad slova se samými souhláskami - trn
původně čte Eliška slovo jako té er en a v poli Pronunciation vypadá výraz
takto -
# t e: ? e1 r e n
aby Eliška četla trn je potřeba odstranit samohlásky e a dát důraz na r,
takže pole bude vypadat takto -
# t r= n

U cizích slov je možné při úpravě vynechat tlačítko Copy to Pronunciation a
zapsat slovo rovnou bez mezer do pole Pronunciation.
Např: do pole Word queen a do pole Pronunciation kvín

Když chceme znovu opravit již jednou vložený výraz, stačí ho znovu zapsat do
pole Word a po potvrzení Copy to Pronunciation ho v poli Pronunciation
opravíme a změnu uložíme tlačítkem Add Word to Lexicon.

Pokud chceme některý výraz ze slovníku odstranit, přejdeme tabem do jejich
seznamu a klávesou Delete je smažeme.

Jak dosáhnout, aby anglická slova četl alespoň foneticky - tedy třeba slovo "currently" s cé:

Jiří Stejskal:  V tomto případě je řešení jednoduché, stačí změnit důraz na samohláskách.
Takže je potřeba  smazat v poli Pronuncation jedničku za první samohláskou,
tj. za písmenem U a napsat ji za druhou samohlásku, tj. za E. Takto jde
měnit špatnou výslovnost v mnoha případech.

U českých slov s koncovkou -ou: dodávkou, dávkou ... není vyslovováno poslední u.

Ono "u" je potřeba do výslovnosti doplnit ručně!

Karel Hrubeš: Odstraňuji ze tří či čtyřpísmenných slov to jednotlivé vyslovování, kde se musí vždy odstranit buď "? e1" - (otazník mezera e1) nebo "e:1 (e dvojtečka 1

Samotný soubor Eliska22k.dic se nachází ve Win XP ve složce s touto cestou:
c:\documents and settings\jméno uživatele\application data\acapela
group\hw2l\userlexicons\
Ve Win7 je v:
C:\Users\Jméno Uživatele\Aplication data\Acapela Group\HW2L\Users Leksicons\

Další možností je upravit výslovnost přímo ve slovníku Vašeho screen readeru, například v JAWSu. Pan Jiří Stejskal, který se dlouhodobě zabývá vylepšováním slovníků různých hlasových synthéz nám poskytl několik slovníků pro screen reader Jaws s využitím hlasové synthézy Eliška (zdůrazňuji, že s ostatními tyto slovníky nemusí fungovat dobře!!!), které si můžete stahnout.

Nejdříve si proto raději zazálohujte původní slovníky Vašeho Jawsu. Slovníky najdete a pak vložíte do složky uživatelského nastavení JAWSu, do které se můtžete dostat i přes nabídku Start - Jaws s uvedním čísla verze - Otevřít složku JAWS - složku s uživatelským nastavením JAWSu - která to je? (doplním až budu u JAWSu).

Defaultní slovník Jawsu pro hlasovou synthézu ACapella Eliška

Přejmenováním souboru podle názvu aplikace a změnou obsahu přes uživatelské rozhraní editace slovníku Jawsu si můžete změnit vyslovování pro různé aplikace, textové editory, verze textových editorů, například Word. Jako příklad dva už hotové slovníky, které opět nakopírujte do složky uživatelského nastavení JAWSu.

Slovník JAWSu pro hlasovou synthézu Eliška v poznámkovém bloku - notepadu

Slovník JAWSu pro hlasovou synthézu Eliška v MS Wordu 2010

Jiřímu Stejskalovi samozřejmě děkuji za poskytnutí.