Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dvě vylepšení Michala Ficka ze stránek Caroliny

22. 10. 2007

Plugin Telefon O2

V minulém týdnu byl uveřejněn na stránkách Laboratoře Carolina v sekci Download plugin našeho kolegy Michala Ficka plugin Telefon O2 pro program Internet Explorer, který byl vyvinut pro uživatele screen readeru JAWS (testováno na verzích 6.20 a 7.10), aby tito uživatelé mohli vyhledávat, respektive číst vyhledané telefonní číslo na stránkách on line telefonního seznamu Bílé stránky a Žluté, resp. Zlaté stránky. Popis instalace programu je též popsán na odkazovaných stránkách. Nainstaluje se do c:\Program Files\Telefon. Při instalaci je zjišťována přítomnost doplňku NET.Framework 1.1 nebo 2.0 (verze 3 není pdporována) a pokud není přítomen je stahován (trvá delší dobu, takže mějte trpělivost).

I když byl plugin vyvíjen pro uživatele programu JAWS, zjistili jsme jeho další vlastnosti: mohou s ním pracovat také uživatelé screen readerů Supernova (Hall) nebo Winmonitoru. Zdá se, že obrázek není vyčten jako text v případě použití screen readeru Wintalker. U Windows Eyes zatím nedošlo k potvrzení testování.

Účelem pluginu je přečtení telefonního čísla v otevřeném záznamu o telefonickém uživateli, kde se telefonní číslo zobrazovalo pouze jako obrázek a screen readery tedy nebyly schopny toto telefonní číslo přečíst. Plugin obsahuje jednoduchý OCR (program pro rozpoznání obrázku) a na místo tohoto obrázku umisťuje číslo v podobě znaků, které screen reader přečte ve verzi 1.1 po trojicích, a je možné také toto číslo běžným způsobem označit, vzít do bloku za pomocí virtuálního kurzoru a zkopírovat ho do schránky a vložit ho pak kamkoli do textového pole - například textového editoru.

Malá poznámka k instalaci: Při instalaci doporučujeme mít uzavřenu aplikaci Internet Explorer. Instalace probíhá standardně pomocí instalačního průvodce - uvítací obrazovka, na druhé obrazovce určujete, kam se bude plugin instalovat - screen reader Vám může zároveň říkat "tlačítko Další pro aktivaci stiskněte mezerník", ale mezerníkem nahradíte cestu C:\Program Files\Telefon v editačním řádku a tak musíte stisknout místo mezerníku Enter, jinak se objeví na obrazovce okno Chyba s textem: "Musíte zadat úplnou cestu včetně písmene jednotky; například C:\Aplikace nebo cestu UNC ve tvaru:\\server\sdílená složka. Pokud k tomu dojde, dejte Enter a tím se toto informační okno uzavře a vrátíte se do okna Průvodce instalací - Telefon plug-in. Dvěma tabulátory přejděte z tlačítka Další do editačního pole a zkuste znovu zapsat cestu, kam se bude plugin instalovat, tedy C:\Program Files\Telefon, pak pokračujte Entrem. Bude následovat okno se shrnutím informací, stiskněte další Enter a proběhne instalace - je malá a velmi rychlá. Po té stačí stisknout tlačítko Dokončit a průvodce s instalací bude uzavřen.

Lze používat jak JAWS verze 6.20, tak i verzi 7.10 a to jak v Internet Exploreru 6, tak i ve verzi 7. Pro jiný browser tento plugin není určen. Pokud by plugin nefungoval, nevyčítal by na místě, kde je uvedeno na obrazovce telefonní číslo po vyhledání, odporučujeme skontrolovat:

  • přítomnost plugin v C:\Program Files\Telefon;
  • přítomnost .NET Framework 1.1 nebo 2.0 v Ovládací panely - Přidat nebo odebrat programy;
  • problémy mohou být i v nastavení Internet Exploreru: Nástroje - možnosti sítě internet - dialogové okno - karta Zabezpečení - tlačítko Vlastní úroveň - nastavit Povolit v položce Komponenty využívající technologii .NET Framework a skontrolovat též .NET Framework - Dokumenty XPS, aby byla také nastavena na Povolit.

Pokud je vše takto, ale plugin stejně nefunguje, je příčina nefunkčnosti zatím neznámá. V některých případech lze použít k vyčtení telefonního čísla zdrojový kód stránky, který zobrazíte přes menu Zobrazit - Zdrojový kód stránky - otevře se Poznámkový blok, v kterém vyvoláte dialogové okno Najít Ctrl+F a do něho zadáte textový řetězec ;p= (slovy: střední, pé, rovná se). Devět znaků těsně za tímto kódem je vyhledané telefonní číslo. Toto telefonní číslo se nezobrazuje v zdrojovém kódu stránky například tehdy, pokud telefonní účastník nemá své sídlo zanesené na mapě a nebo záznam obsahuje více telefonních čísel.

Závěrem musíme konstatovat, že firma Mediatel, vlastník databázové aplikace, neprojevoval příliš ochotu k zpřístupnění informací v textové podobě pro potřeby nevidomých - veškeré intervence ztroskotávaly na neochotě, odkládání ... apod. a to byla hlavní pohnutka k vývoji onoho pluginu. Věřme, že firma Mediatel v negativní reakci na toto zpřístupnění nezmění uživatelské rozhraní. Tyto informace o telefonních číslech jsou pro nevidomé velmi důležité z mnoha důvodů: nemohou hledat telefonní čísla v běžném papírovém telefonním seznamu, informace o telefonních číslech 1188 jsou poměrně drahou službou a často tyto výsledky potřebují pro plnění svých pracovních povinností jako pracovníci telemarketingu a dalších služeb pro své zaměstnavatele. Tím spíše patří Michalu Fickovi velký dík a firmě Mediatel odsouzení za její přístup.  Jednání však snad ještě pokračují a věřím, že firma uzná oprávněnost těchto požadcavků zrakově postižených a přizpůsobí sama stránky tak, aby byly čitelné pro všechny screen readery, tedy změně obrazu telefonního čísla na textovou informaci. Všichni bychom ji byly vděčni.

Ještě návod na práci s telefonním seznamem:

Jak na Bílých stránkách, tak i na Žlutých stránkách, musíte nejdříve najít formulářový prvek - u JAWSu stiskem písmene F. Bílé stránky jsou prioritně určeny pro vyhledávání bytových stanic. Prvním editačním polem je Koho hledáte, vyplníte jméno (tak, že se přepnete do editačního pole Entrem a začnete psát). Pod tímto polem je příklad v podobě odkazu, jakou syntaxí jméno zapsat:

(Josef Novák, Telefónica O2, …)

Jak vidíte, můžete sem zapsat i název hledané společnosti.

Druhým políčkem, kam se dostanete tabulátorem, je pole s popiskem Kde. Informaci stačí zapsat ve formátu

(Praha 8, Brno, Hradec Králové ...)

Pak stačí stisknout přednastavené tlačítko Vyhledat - přednastavené znamená, že stačí dát v editačním poli po zapsání textu, tedy v editačním módu Enter.

Žluté stránky jsou trochu složitější - mají více formulářů. Jsou prioritně určeny pro vyhledávání telefonních čísel firem a organizací. První editačním polem prvního formuláře je pole Co a druhým polem je Kde. Pak následuje tlačítko Hledej. Do pole Co můžete zapsat například i obecný pojem jako jsou stavby na klíč (uváděný příklad) a do pole Kde například Praha 6 ...

I na této stránce je možné použít formuláře pro vyhledání v databázi Bílých stránek. Jde o druhý formulář, který obsahuje také dvě nám už známá pole Kdo a Kde.

Pro podrobnější hledávání, které často ani není třeba, můžete použít i odkaz Rozšířené vyhledávání do stránky s podrobnějším formulářem. Jsou tu pole jako Co, Neobsahuje, Telefonní číslo, Obec, ulice, č. p. - číslo popisné - to je to červené neřadové, PSČ a dále přepínač Všechna slova, Přesná fráze nebo Minimálně jedno slovo, dále zaškrtávací políčko www stránky pro zobrazení informace o stránkách firmy a také rozbalovací seznam Kraj.

Po vyplnění a stisku tlačítka pro Vyhledání dojde k nabídce záznamů, které splňují zadaná kritéria. Může to být jeden záznam a nebo více záznamů, a proto se ještě na této stránce bližší informace včetně telefonního čísla nezobrazuje. Vašim úkolem je dojít virtuálním kurzorem do tabulky s výsledky vyhledání (začíná textem Nalezeno: "přijmení" "jméno" v České republice s pak se "přijmení" a "jména" opakují, jde o odkazy, z kterých je třeba vybrat ten správný záznam a tento odkaz odentrovat.

Pak teprve se objeví stránka s podrobnými informacemi a na této stránce se také teprve uplatní plugin Telefon, který po stažení stránky převede obrázek na text a po najetí kurzorovou šipkou do tohoto řádku ho screen reader přečte. Tento řádek najdete za odkazem Mapa.

Výsledky vyhledávvání, tedy druhý krok (druhé okno) se otevírají v novém okně. Podrobný výpis v tom samém okně, v kterém byl výpis všech záznamů splňujících dané kritéria, takže pokud se chcete z konkrétního záznamu vrátit na seznam všech záznamů, stačí dát Backspace nebo Alt+šipka vlevo jako návrat na předchozí stránku.

Pro nové hledání stačí toto okno s výsledky vyhledání zavřít Alt+F4.

 

Script pro slovník Translator 2003 - 2007

Kromě tohoto pluginu nabízí stránka Download také skript pro vylepšení čtení nalezených slovíček ve Slovníku Translatoru verze 2003 a 2007 pro používání se screen readerem JAWS. Autorem skriptu je opět Michal Ficek.

Instalace skriptu

(citace z domovských stránek): "Skript vzniknul velmi rychle a nemá vytvořen žádný instalátor. Pokud máte zkušenosti s dodatečným instalováním skriptů, rozbalte obsah archivu do složky se skripty JAWS, například c:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Freedom Scientific\JAWS\6.20\SETTINGS\CSY\. Soubory WDICT32.jss a WDICT32c.jss bude možná třeba třeba překompilovat. To provedete otevřením souboru v manažeru skriptů a uložením klávesovou zkratkou "ctrl+S"."